herb Banie

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest środa 28 lipca 2021, imieniny: Wiktora i Innocentego
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Ścieżki rowerowe

Koronawirus - informacje i zalecenia
Biuletyn

Policja

bialostron

Dom Kultury w Baniach

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Banie

dodano: 2012-09-11 11:09:23

Przewodnicząca Rady Gminy Banie

OR.0012.1.22.2012

I n f o r m a c j a

z dnia 11 września 2012 r.

o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzeń komisji Rady Gminy Banie

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Banie podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 września 2012 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pokój nr 9) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Banie, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo–Gospodarczej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

1)      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, wybór przewodniczącego posiedzenia, przyjęcie porządku posiedzenia.

2)      Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia stałych komisji z dnia 25 czerwca 2012 r.

3)      Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2012 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć (druk nr 164) oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Banie za I półrocze 2012 r. (druk nr 165).

4)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2012 r. (druk nr 166).

5)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 167).

6)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 168).

7)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2012 r. (druk nr 169).

8)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Banie (druk nr 170).

9)      Przedstawienie protokołu Nr 3/2012 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie.

10)  Zapytania i wolne wnioski.

11)  Zamknięcie posiedzenia.

 

 

  Przewodnicząca Rady         

Danuta Zawadzka-Zając


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia