herb Banie

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest poniedzialek 06 lipca 2020, imieniny: Łucji i Dominika
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Ścieżki rowerowe

Koronawirus - informacje i zalecenia
Biuletyn

Policja

bialostron

Dom Kultury w Baniach

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

Informacja o XVIII sesji Rady Gminy Banie

dodano: 2012-09-11 11:12:48

 Przewodnicząca Rady Gminy Banie

OR.0002.34.2012

 

INFORMACJA

z dnia 11 września 2012 r.

 

o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XVIII sesji Rady Gminy Banie

oraz wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady.

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Banie podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 września 2012 r. (środa) odbędzie się XVIII sesja  Rady Gminy Banie.

Miejsce obrad – sala posiedzeń Urzędu Gminy Banie

Początek obrad – godzina 10.00

           

   Proponowany porządek posiedzenia:

1)     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

2)     Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady.

3)     Podziękowanie za pracę ustępującemu Sołtysowi Sołectwa Górnowo i powitanie nowo wybranego Sołtysa Sołectwa Górnowo.

4)     Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.

5)     Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

6)     Interpelacje i zapytania radnych.

7)     Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2012 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć (druk nr 164) oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Banie za I półrocze 2012 r. (druk nr 165).

8)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2012 r. (druk nr 166).

9)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 167).

10)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 168).

11)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2012 r. (druk nr 169).

12)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Banie (druk nr 170).

13)Przedstawienie protokołu Nr 3/2012 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie.

14)Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15)Wolne wnioski i sprawy różne.

16)Zamknięcie sesji.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu17 września 2012 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pokój nr 9) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Banie, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo – Gospodarczej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych na XVIII sesję Rady Gminy Banie.

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Zawadzka-Zając


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia