herb Banie

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest środa 26 czerwca 2019, imieniny: Jana i Pawła

Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Ścieżki rowerowe
Biuletyn

Policja

bialostron

Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu

Stowarzyszenie KONTRA

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

Konkursu na Najpiękniejszy Świąteczny Ogród, Balkon/Okno lub Dom na terenie gminy Banie

dodano: 2018-12-13 10:03:59

1. Organizator konkursu:

 Urząd Gminy Banie i Rada Gminy Banie

2. Patronat nad Konkursem

 Wójt Gminy Banie

3. Cele konkursu

 • Promocja gminy Banie.
 • Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających
  pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki gminy.
 • Poprawa estetyki gminy, dbałość o własną posesję i ogród.
 • Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych świątecznych ogrodów, balkonów/okien i domów z terenu gminy.

4. Kategorie Konkursu

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:
- najpiękniejszy ogród – zwycięzca i dwa wyróżnienia,
- najpiękniejszy balkon/okno - zwycięzca i dwa wyróżnienia,
- najpiękniejszy dom - zwycięzca i dwa wyróżnienia,

5. Uczestnicy:

 • W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele obiektów położonych przy domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, blokach mieszkalnych, wspólnotach mieszkaniowych oraz innych obiektach prywatnych i użyteczności publicznej położonych w granicach administracyjnych gminy Banie.
 • Udział można brać tylko w jednej kategorii konkursu i dla jednego wybranego obiektu.
 • W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu i członkowie Komisji konkursowej.
 • Przy przystąpieniu do konkursu uczestnik deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie.
 • Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik podpisuje klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaje się z treścią klauzuli informacyjnej RODO.

6. Tryb zgłaszania:

 • Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji opracowanej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 • Deklarację można pobrać ze strony internetowej www.banie.pl (w zakładce – Aktualności) lub w Urzędzie Gminy Banie (sekretariat – pokój nr 15).

 Komisja konkursowa w ogłoszonym terminie, dokona wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie obiektu.

 Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:

 • właściciela obiektu, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci)
 • osoby trzecie - pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela obiektu.

 Zgłoszenia należy składać w kopercie z napisem „Konkurs na najpiękniejszy świąteczny ogród, balkon/okno lub dom w gminie Banie w roku 2018" u sołtysów poszczególnych miejscowości lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 15 – sekretariat.

7. Sposób realizacji Konkursu

 • Oceny obiektów dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli UG Banie i RG Banie. Komisja dokona oględzin zgłoszonych obiektów w terenie.
 • Komisja Konkursowa dokona przeglądu dokumentacji pod względem zgodności z regulaminem.

8. Kryteria oceny obiektu

 • Estetyczne rozplanowanie dekoracji — 1-5 pkt.
 • Wyeksponowanie motywu przewodniego dekoracji — 1-5 pkt.
 • Różnorodność użytych materiałów zdobiących - 1-5 pkt.
 • Nakład pracy- 1-5 pkt.
 • Ogólne wrażenie estetyczne — 1-5 pkt.

9. Nagrody

Dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe wręczone uroczyście przez Wójta Gminy Banie podczas pierwszej Sesji Rady Gminy Banie, następującej po rozstrzygnięciu konkursu. Poprzez udział w finale Konkursu uczestnik zgadza się na: umieszczenie swojego wizerunku na zdjęciach oraz innych nośnikach i wykorzystanie ich w celach promocyjnych Gminy Banie, a także na użytek mediów.

 • Decyzje komisji są ostateczne.
 • Idea konkursu oraz rozstrzygnięcie wyników popularyzowane będą na łamach prasy, na portalach internetowych oraz na stronach internetowych Gminy Banie.

10. Terminy Konkursu

- Termin zgłoszeń do konkursu: od 17 grudnia do 31 grudnia br.

- Wizja obiektów w terenie – od 2 do 6 stycznia 2019 r.

-  Rozpoczęcie konkursu ogłoszone będzie w Aktualnościach na stronie internetowej Urzędu Gminy Banie i na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach.

- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w miesiącu styczniu 2019 r.

deklaracja przystąpienia do konkursu

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia