herb Banie

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest środa 03 czerwca 2020, imieniny: Leszka i Kłotyldy
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Ścieżki rowerowe

Koronawirus - informacje i zalecenia
Biuletyn

Policja

bialostron

Dom Kultury w Baniach

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

VI sesja Rady Gminy Banie

dodano: 2019-05-09 13:52:31

W dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) odbędzie się VI sesja Rady Gminy Banie.

Na podstawie § 20 Statutu Gminy Banie podaje się do publicznej wiadomości informację, że dnia 16 maja 2019 r. (czwartek) odbędzie się VI sesja Rady Gminy Banie.

Miejsce obrad – sala posiedzeń Urzędu Gminy Banie. Początek obrad – godzina 10:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.
 5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Banie za 2018 r. (druk nr 47).
 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu
  w Baniach za 2018 r. (druk nr 48).
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 (druk nr 49).
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r. (druk nr 50).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 (druk nr 51).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie (druk nr 52).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. (druk nr 53).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów (druk nr 54).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 55).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 56).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach (druk nr 57).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2019 (druk nr 58).
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 59).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Banie konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Banie (druk nr 60).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz
  robót budowlanych obiektu wpisanego do rejestru zabytków (druk nr 61).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 r. (druk nr 62).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie (druk nr 63).
 22. Sprawy różne i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pokój nr 9) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Banie, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych na VI sesję Rady Gminy Banie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

ANNA SIWEK


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia