herb Banie

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest poniedzialek 06 lipca 2020, imieniny: Łucji i Dominika
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Ścieżki rowerowe

Koronawirus - informacje i zalecenia
Biuletyn

Policja

bialostron

Dom Kultury w Baniach

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XVI sesji Rady Gminy Banie oraz posiedzeń komisji Rady.

dodano: 2020-06-19 07:49:03

Na podstawie § 20 Statutu Gminy Banie podaje się do publicznej wiadomości informację, że dnia 30 czerwca 2020 r. (wtorek) odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Banie.

Miejsce obrad – sala kina w Domu Kultury w Baniach. Początek obrad – godzina 10:00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.
 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach za 2019 r. (druk nr 141).
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Banie za rok 2019:
  1. przedstawienie raportu (druk nr 142),
  2. debata nad raportem,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie wotum zaufania (druk nr 143).
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Banie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
  Banie za 2019 r.:
 1. zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2019 r. (druk nr 136),
 2. zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym Gminy Banie za 2019 r.,
 3. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Banie,
 4. zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Banie (druk nr 139),
 5. przedstawienie opinii Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Banie za 2019 r.,
 6. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Banie za 2019 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Banie,
 7. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
 8. dyskusja,
 9. głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2019 r. (druk nr 144),
 10. głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2019 (druk nr 145).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. (druk nr 146).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim (druk nr 147).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (druk nr 148).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 149).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 150).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie (druk nr 151).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów Rady Gminy Banie w ramach Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie (druk nr 152).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Banie (druk nr 153).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Banie na lata 2020-2024” (druk nr 154).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 (druk nr 155).
 11. Zajęcie stanowiska wobec uchwały Nr 1/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (druk nr 156).
 12. Protokół Nr 3/2020 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie z dnia 10 marca
  2020 r.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali kina w Domu Kultury w Baniach odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Banie, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych na XVI sesję Rady Gminy Banie.

Jednocześnie informujemy, że w związku z epidemią na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obrady komisji i sesji Rady Gminy Banie odbędą się bez udziału publiczności.


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia