herb Banie

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest sobota 31 października 2020, imieniny: Urbana i Augusta
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Ścieżki rowerowe

Koronawirus - informacje i zalecenia
Biuletyn

Policja

bialostron

Dom Kultury w Baniach

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

Informacja o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XVII sesji Rady Gminy Banie oraz wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady

dodano: 2012-06-20 14:26:38

 Przewodnicząca Rady Gminy Banie

OR.0002.27.2012                   INFORMACJA

z dnia 20 czerwca 2012 r.

o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XVII sesji Rady Gminy Banie

oraz wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady.

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Banie podaje się do publicznej wiadomości informację, że w  dniu 28 czerwca 2012 r.  (czwartek) odbędzie się XVII sesja  Rady Gminy Banie.

Miejsce obrad – sala posiedzeń Urzędu Gminy Banie

Początek obrad – godzina 10.00

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1)     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

2)     Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady.

3)     Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.

4)     Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

5)     Interpelacje i zapytania radnych.

6)     Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Banie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2011 r.

a)      zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2011 r. (druk nr 143);

b)      zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym Gminy Banie za 2011 r.;

c)      zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Banie;

d)      zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Banie (druk nr 143);

e)      przedstawienie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Banie za 2011 r.;

f)        przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Banie za 2011 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Banie;

g)      zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;

h)      dyskusja;

i)        głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2011 r. (druk nr 155);

j)        głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2011 (druk nr 156).

7)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2012 r. (druk nr 157).

8)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017 (druk nr 158).

9)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 159).

10)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2012 r.” (druk nr 160).

11)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk nr 161).

12)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie (druk nr 162).

13)Przedstawienie protokołu Nr 2/2012 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie.

14)Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15)Wolne wnioski i sprawy różne.

16)Zamknięcie sesji.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 25 czerwca 2012 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pokój nr 9) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Banie, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo – Gospodarczej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych na XVII sesję Rady Gminy Banie.

 

                                                                                                                            Przewodnicząca Rady

                     Danuta Zawadzka-Zając


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia