Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Banie
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Usługi transportu

  • 28 marca 2023

Informacje o projekcie: Gmina Banie realizuje projekt grantowy „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Banie" w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Cel projektu: ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego Gminę Banie usług indywidualnego transportu door -to-door na obszarze Gminy.

Planowane efekty: zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie gminy, zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.

Całkowita wartość projektu: 370 490,40zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 312 249,31 zł.

Czas realizacji projektu: 01.03.2021 r. do 30.11.2022 r.

Okres realizacji usługi door-to-door: 01.06.2021 do 30.11.2022 r.w ramach projektu  - nieodpłatnie, oraz na czas trwałości realizacji projektu – odpłatnie od dnia 15.03.2023 r. do 30.06.2024 r.

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Regulamin z formularzami