Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Banie
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

GMINA BANIE ZATRUDNI OPIEKUNA ŚWIETLICY W M. LUBANOWO.

  • 14 listopada 2023

Wójt Gminy Banie ogłasza nabór na stanowisko opiekuna świetlicy w miejscowości Lubanowo. I. Do głównych zadań opiekunki świetlicy należeć będzie: a. planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych z dziećmi, b. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, c. aktywizacja osób starszych i mieszkańców sołectwa poprzez organizowanie dla nich zajęć dodatkowych, d. nadzór nad pomieszczeniem świetlicy, sprzątanie oraz dbałość o czystość pomieszczeń i otoczenie świetlicy, e. dbałość o powierzone mienie, f. kontrola nad wynajmem świetlicy oraz spisywanie stanu wyposażenia i odbiór świetlicy po wynajmie,

g.    współpraca z Urzędem Gminy Banie i radą sołecką przy organizacji imprez okolicznościowych.
II. Termin wykonywania czynności, o których mowa powyżej:
a.    od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 19:00,
b.    w innych pozostałych dniach, w przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb, np.: wynajem świetlicy.
III. Wymagania:
a.    niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
c.    nieposzlakowana opinia,
d.    wysoka kultura osobista,
e.    komunikatywność,
f.    umiejętności plastyczne i muzyczne,
g.    kreatywność i samodzielność.
IV. Osoba zatrudniona w ramach powyższego ogłoszenia zatrudniona zostanie na umowę zlecenie w wymiarze do 70 godzin miesięcznie. Za wykonane czynności zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości 27,70 zł brutto za godzinę wykonywania przedmiotu umowy. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2024 r.
V. Osoby chętnie do podjęcia zatrudnienia proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Banie w celu złożenia życiorysu  i listu motywacyjnego z koncepcją prowadzonych działań w terminie do dnia 30.11.2023 r. Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 91 5067023.