Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Banie
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Konsultacje społeczne.

  • 09 kwietnia 2024

Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego ogłasza robocze konsultacje społeczne projektu Strategii IIT.

Szanowni Państwo,

Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego jest instrumentem terytorialnym powstałym w oparciu o zapisy Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079). Jego celem jest wzmocnienie roli samorządów terytorialnych w stymulowaniu procesów rozwojowych w oparciu o działania wynikające ze strategii terytorialnych. Fundamentem dla podejmowania tego rodzaju aktywności jest współpraca na bazie zawiązywanych partnerstw, w ramach odpowiednich instrumentów terytorialnych polityki spójności.

Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego tworzą samorządy powiatu gryfińskiego, gminy Banie, miasta i gminy Cedynia, miasta i gminy Chojna, miasta i gminy Mieszkowice, miasta i Gminy Moryń, gminy Widuchowa.
Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii IIT może złożyć każdy, w terminie od 8 do 22 kwietnia 2024 r.

treść ogłoszenia