Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Banie
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Nabór wniosków na usunięcie i utylizację azbestu.

  • 11 marca 2024

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie z zakresu usuwania azbestu „AZBEST 2024” ogłaszam, że zainteresowani mieszkańcy planujący wymianę pokryć dachowych azbestowych mogą składać wnioski dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2024.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie na lata 2017– 2032”. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

 W związku z powyższym osoby planujące w 2024 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest z dofinansowaniem zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Gminy Banie w terminie do 29.03.2024  r. kompletnego wniosku wraz z kolorowym zdjęciem budynku/posesji z którego będzie zdejmowany/odbierany azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres oraz zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę potwierdzone datą wpływu przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie z adnotacją, że Starosta nie wnosi zastrzeżeń.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w pokoju nr 4 i na stronie internetowej www.banie.pl

Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania na utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych w zgłoszonych lokalizacjach na terenie Gminy zajmie się firma wyłoniona w zapytaniu ofertowym.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie tel. 91 506 70 41 w godz. 7.00 – 15.00.

wniosek (DOC, 113.5 KB)

                                             Wójt Gminy Banie

                                         Arkadiusz Augustyniak