Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Banie
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Nowe drogi w m. Babinek, Piaseczno, Swobnica, Banie i Lubanowo.

  • 13 lutego 2024

„Dwie drogi, które zostaną wyremontowane to drogi powiatowe, dotyczy to m. Babinek i drogi w m. Banie.

 
„Dwie drogi, które zostaną wyremontowane to drogi powiatowe, dotyczy to m. Babinek i drogi w m. Banie. W naszej ale przede wszystkim mieszkańców ocenie powiat nie przeznacza stosownych środków na swoją infrastrukturę więc czasami sprawy trzeba wziąć w swoje ręce. Niedawno zakończyliśmy w miejscowości Babinek budowę kanalizacji sanitarnej i droga wymaga pilnego remontu”-twierdzi Arkadiusz Łysik Zastępca Wójta
"Złożyliśmy stosowny wniosek dzięki czemu Gmina otrzymała wsparcie finansowe na remonty dróg. Przyznana promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: programu inwestycji strategicznych opiewa na kwotę 4 457 500 zł. Wyremontowane drogi zapewne poprawią bezpieczeństwo użytkowników oraz poprawią estetykę miejscowości" -podsumowuje Arkadiusz Augustyniak Wójt Gminy.
W ramach realizacji planowane są następujące inwestycje drogowe:
- „Przebudowa drogi na dz. nr 503 i 502/1 obręb Piaseczno” – cena kosztorysowa 512 848,94 zł - brutto
- „Przebudowa odcinka drogi Swobnica – Żelechowo” – cenna kosztorysowa 642 179,17 zł brutto
- „Przebudowa drogi Lubanowo – cena kosztorysowa 1 320 939,77 zł brutto
- „Przebudowa drogi gminnej nr 420006Z Swobnica Piaski – Swobnica 569 105,54 zł brutto
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371Z Sosnowo – Banie” 624 474,83zł brutto
- „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1360Z Steklno – Babinek, Nr 1422Z Babinek – Żarczyn, Nr 1381Z Widuchowa – Lubanowo w m. Babinek” – 1 221 496,09 zł brutto.
Obecnie trwają prace polegające na wyłonieniu wykonawcy prac, które zostaną wykonane jeszcze w tym roku.