Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Banie
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Realizacja programu „Pyrzyce+”

  • 04 czerwca 2019

Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”

Od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Gmina Banie realizowała projektUpowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”. 

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Projekt skierowany był do:

  • uczniów klas I-VIII szkół podstawowych,
  • uczniów klas II-III gimnazjum,
  • nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.

Celem projektu było doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

W Szkole Podstawowej w Baniach w okresie od 8 września 2017 roku do 19 czerwca 2019 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane na ten okres zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Przeprowadzono 181,5 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 520 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, 272 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody, 89 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z biologii, 86 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii, 92 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, 179 zajęć z uczniem zdolnym z matematyki, 87 zajęć z matematyki i informatyki, 55 zajęć z uczniem zdolnym z przyrody, 116 zajęć z uczniem zdolnym z biologii, 86 zajęć z uczniem zdolnym z chemii, 86 zajęć z uczniem zdolnym z fizyki. Podczas zajęć nauczyciele stosowali różnorodne metody nauczania, korzystali z zakupionych pomocy dydaktycznych, aby wzbudzić większe zainteresowanie uczestników Projektu oraz osiągnąć założone cele. Dla uczniów gimnazjum oraz uczniów VIII klas szkoły podstawowej odbyło się także 166 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W Szkole Podstawowej w Swobnicy przeprowadzono 94 godziny zajęć korekcji wad postawy i ruchowych, 46 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z biologii, 49 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii, 48 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki, 107 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, 108 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody, 126 godzin zajęć z uczniem zdolnym z matematyki i informatyki, 93 zajęcia terapeutyczne dla uczniów posiadających orzeczenia, 102 zajęcia językowe z uczniem zdolnym oraz 131 zajęć logopedycznych. Wszystkie zajęcia były prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, miały na celu wyrównanie deficytów w nauce szkolnej.

W Szkole Podstawowej w Lubanowie zrealizowano wszystkie zaplanowane na ten okres zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Przeprowadzono 76 godzin zajęć korekcji wad postawy i ruchowych, 59 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z biologii, 57 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii, 57 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki, 125 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, 115 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody, 99,5 godziny zajęć z uczniem zdolnym z matematyki i informatyki, 92,5 godziny zajęć terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenia, 114 zajęć językowych z uczniem zdolnym oraz 122 zajęcia logopedyczne. Wszystkie zajęcia były działaniami uzupełniającymi do działań prowadzonych w szkole i uwzględniały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, miały także na celu wyrównanie deficytów w nauce szkolnej.