Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Banie
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Gmina Gerswalde

W dniu 10 maja 2003 r. Gmina Banie podpisała z Gminą Gerswalde (Niemcy – Uckermark) umowę o partnerskiej współpracy w celu rozwoju partnerskiej współpracy, w szczególności w takich dziedzinach jak: oświata, kultura, gospodarka i sport. Umowa ta została ratyfikowana uchwałą Nr VII/63/03 Rady Gminy Banie z dnia 10 maja 2003 r. Rada Gminy przyjęła powyższą umowę w całości oraz potwierdziła, że wszystkie jej postanowienia będą respektowane i realizowane.

Od 2003 r. organizowane są wymiany uczniowskie pomiędzy szkołami z terenu Gminy Banie a szkołami z Gminy Gerswalde oraz spotkania z mieszkańcami z obu gmin.

Umowa o współpracy